Şu insan var ya şu insan! - İsmail ARSLAN

Şu insan var ya şu insan!


Şu insan var ya şu insan! Ortalık altın sikke kaynasa kaybettiği mangırın sesine kulak kabartır. Mailis Nalars Sarpust Yazıtları mö 3421
--
Anadolu'nun akciğerleri maden arama, terör, sıcak, ihmal vs. envai çeşit gerekçelerle yok oluyor. Bu değil diyeceğim, diyeceğim şu ki: Orman yanınca ağacın yerine bir adet sehpa konulmasına bile izin veren haindir.
Hükümet kendisine asla böyle bir yaftaya müsaade etmemeli. Orman nerede yok olursa o bölge daha ciddi ağaçlandırma ile korunmalı.
Üç zibidi alkış tutar, imara açılan orman arazisinden dolayı, sair tüm mahlukat ise beddua eder izin verenlere.
Bu kadar söz yeterli.
--
Amme hizmetine daha elverişliyi bırakmak sûretiyle mücerred soyundan yahud partisinden, ırkından olduğu için birisini iş başına getiren, emanete ihanet ile zulme tevessül etmiş ve doğru hareket etmemiştir..
--
Ciddi yanılgılarından biri zikri sadece Allah'ın ismini tekrarlamaya hasretmektir. Halbuki zikir, esasta her iş ve niyette Allah'ın rızasını gözetmektir. Onun esmasına tazim ile, hal ve hareketleri, Onun rızasını esas alarak tanzim etmektir. Hakikatli zikir budur, murakabe ve yakin halidir. Mailis Nalars
--
Her şeyden o kadar çok doluyuz ki biraz azalsak farkındalığımız artacak. Mailis Nalars
--
'Devletin büyüklerine dil uzatma. Hataları olursa onlara aittir. Senin tutu­mun, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalı. Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.
Muhyiddin İbni Arabi Kuddise Sirruh'
Bu yazıyı bugün face'de görünce, muktedirin tarikatlara neden bel bağladığını, devleti niye onların müritleri ile doldurduğunu daha bir idrak ettim. Devlet ajanlığını kutsamak, ilahileştirmek, kör itaati ibadet kıvamında sunumlamak hiç makbul görülmez mi?
--
İnsafını kaybedenler, hiçbir hakikati bütünüyle kavrayamazlar der Cemil Meriç. Şu %50'ye sırtını yaslayarak rantiye peşinde dolananlar, bu insanların içinde ahları tutacakları fark edememenin ceremesini iki dünyada da çekeceklerdir. Konu yandaş olunca hesapsız vergiler bir kalemde siliniveriyor ve ihaleler yekün yekün verilebiliyor ise bir hesap tutan inansalar da inanmasalar da var ve bu hesaplar illa ki görülecektir.
--
Türkler, Kerbela konusunda klasik Emevi zorlaması Peygamber torununu şehit edenlere de müslüman diyen küstah uydurulmuş din algısından uzak, Peygamberin torununun yanında saf bağlamışlardır ki sadece bu bile büyük bir cennet vesilesidir. Lakin Arap ırkçılığını din diye pazarlayan zibidilerin bu durum hiç hoşlarına gitmediği için, tarih boyunca akletmek, düşünmek hep kerih görülmüş ve hükümdara kör itaat yüceltilmiştir.
--
Kerbela'dan sonra müslümanlar arasında en rağbet gören amel, dilde şeytana lanet, ama fiilde onu yüceltmek ve dibine kadar itaattir. Zira İslamın son peygamberinin torununu şehit eden Ümeyyeoğulları ki onlar bir kan davası güden Arap ırkçıları idiler, kendilerini bu fiillerinden sonra Peygamberin dinini bozup canına okudukları ve onun yerine ihdas ettikleri Arap İslamı ile korumuşlardır.
--
Kerbela'yı Haşimoğullarından mı çıkacakmış peygamber diyenler yapmış ve aleyhisselam'ın dinini gömüp Arap örfünü Yahudi hikayelerine bulayıp din diye pazarlamışlardır ve maalesef bu uydurur din genel kabul görmüş, İslamın esamesi dahi okunmamıştır ki halen böylecedir.
--
Ancak beş duyu harici fark edilip, anlaşılabilecek bir şeyi, birisinin fark etmediği, anlamadığından bahis ile ona, o şeyin aslını anlatma derdine girenin, anlatımının azami yüzde yirmisi o şey ile ilgilidir; kalan yüzde seksen ise anlatıcının o şeye dair kişisel fark perspektifini ve o şeyden anladığını pazarlamasından ibarettir.
Mailis Nalars Sarpust Yazıtları mö 3421
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi