SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ - Mustafa İLHAN

SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ


            Ülkemizin geleceği sosyal medyada yapılan algı ve toplum mühendisliği çalışmaları ile tehdit altındadır.  Ülkenin bekası için bu tehdidin bir an önce farkına varılıp tedbir alınması gerekir. Sosyal medyada fütursuzca bazı suçlar işlenmektedir. Çoğunlukla takip edilemeyen ve cezasız kalan bu yayınlar çoğalmakta ve alıcıları, beğenenleri ve paylaşımcıları gün geçtikçe artmaktadır.
            İftira ,failin suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye suç atmasıdır. Şikâyetçiye Yönelik İsnadının Maddi Olgu ve Vakıalara Dayanmadığını bildiği halde suç atmasıdır.   Bu suçun oluşması için, şikayet veya ihbarın adliyeye yahut keyfiyeti adliyeye tevdie mecbur bir makama veya yasal takip yapacak veya yaptırabilecek bir mercie yapılmış olması gerekir. İhbar veya şikayet, failin suçsuz olduğunu bildiği, başka deyişle suçsuzluğunda kuşku bulunmayan kimse aleyhinde yapılmış olmalıdır. Bu bakımdan, gerçekte işlenmiş bir suç mevcut bulunur, ancak üzerinde kuşku ve iddianın yoğunlaşmış olması nedeniyle ihbar veya şikayet edilen kişinin suçluluğu kanıtlanamazsa, suçlanan beraat etmiş olsa dahi iftira suçunun unsurları oluşmayacaktır. Yine, içeriği kanıtlanamasa dahi, gerçekleştirilen ihbar ve şikayetin bir anayasal hakkın kullanılması olarak değerlendirilebildiği hallerde, bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı söz konusu olacaktır
            Aynı şekilde hakaret suçu içinde kamu görevlisine hakaret suçu hariç takip edilmesi mağdurun şikayetine bakılmaktadır. Hakaret suçlarında savcılık kendiliğinden harekete geçmez.
            Sosyal medyada kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal suçu da işlenmektedir. Bu suçun takibinin de şikayete bağlı olması dolayısı ile çoğu zaman mağdurun haberi dahi olmamaktadır.
            Üzerinde durulması gereken en önemli suçlardan birisi ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçudur. Ülkemizin geleceğini tehlikeye düşüren suçların en önemlisidir. Sosyal medyada bu suçun failleri kendilerini gizlemektedir. Genellikle feyk hesaplar üzerinden paylaşımlar yapmaktadırlar. Bu suçlar dışında da sosyal medyada işlenen cinsel suçlar gibi çok sayıda suç bulunmaktadır.
            Yayınladıkları haber tamamen yalan ve iftira olsa da bunların inanmaya hazır milyonlarca alıcısı bulunmaktadır. Bizim de üzerinde durmak istediğimiz konu bu hesap sahipleridir.
            Dikkat ediniz bunların yayınladıkları haberlerin başında çoğunlukla “ sponsorlu” diye bir bölüm bulunmaktadır. Yani bu haberlerin öne alınması ve yayılması için bir yerlerden facebook yönetimine para ödendiği anlamına gelmektedir.   
            Devletimizin acilen bu sponsor sahiplerini tespit ederek, ya da belirleyemezse mahkeme kararı ile engelleterek bu yalan, iftira, toplum mühendisliği yapan, vatandaşları yalan ve yanlış haberlerle yönlendiren bu ihanete dur demesi gerekir. Toplum mühendisliği yapan ve yalan haberlerle ülke geleceğini tehlikeye düşürdüğüne inanılan sitelerin yayınları şikayete bağlı suç olsa da amacı devletin ve ülkenin geleceğini ilgilendirdiği için res’en takip edilebilen suç olarak yeniden tanımlanmalıdır.
            Eğer haberleşme özgürlüğü v.s. denilerek bu durum önlenmez ise sonuçta ülkemiz için ne büyük felaketlere yol açacağını tahmin dahi edemezsiniz. Bunun için bu suçları res’en takip edecek çok büyük bir siber emniyet gücü oluşturulmalı ve bunlarla mücadele edilmelidir.
            Yalan ve iftira haber üreten ve bunları servis eden siteler tespit edilip, takip edilerek suç dosyaları hazırlanıp takibe geçilmelidir. Geç kalınırsa ilk fırsatta kendilerine körü körüne bağlı, her söylediklerine inanmaya hazır, kendileri düşünmeyen beyinleri yıkanmış binlerce kişi halkı kin ve düşmanlığa itecek bir haberle kontrol edilemez bir güce ulaşabilir.
            Mali şubenin ya da kısa adı MASAK olan kara para ile mücadele güçlerinin bu “sponsorlu” haberlere kimlerin sponsor olduklarını belirlemesi ve bunların içinde ajanlık yapan dış odaklar varsa engelleme ve cezalandırma yollarını aramalıdır.
Allah yar ve yardımcımız olsun.

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 1

YAZARIN SON 5 YAZISI
27Ağs

Nihayet Reis de Konuştu

21Ağs

YİNE BELEDİYELER

15Ağs

KINAMA HA!

11Ağs

AKDENİZ ISINIYOR

05Ağs

EKONOMİK NEDENLERLE PANDEMİ AZDI