Osmanoğulları'nın en büyük hataları - İsmail ARSLAN

Osmanoğulları'nın en büyük hataları


Osmanoğulları'nın en büyük hataları 'ki dünya Müslümanlarının bugün rezil durumlarına da sebep bu hatalarıdır', Arapçılığı ve Farisi algıyı İslam kabulü ile, güçleri bu yanlışı engellemeye müsait iken, coğrafyaya yaymaları olmuştur.

Saf ilkelerden oluşan Hoca Ahmet Yesevi ekolünü dışlayarak, Emevi hanedanlığının göz bebeği güç ve kudret amaçlı tarikat ekollerine sımsıkı sarılmaları, hem kendilerinin, hem de sair İslam medeniyetlerin sonunu getirmiştir.
Tamam Ümeyyeoğulları dünyevi güç için din nasıl kullanılır hususunda büyük rehberlerdir, ama Allah da vardır ve Allah, Ona rağmen, Onu kullanarak güç devşirilmesini asla cezasız bırakmamıştır insan tarihi boyunca.

İtaat isteyen, itaate zorlayan, itaati kutsayanların eğlencesi olmaya en yatkın millet, maalesef bizim millettir.

Fert olmayı başaramayan insanların, yönlendirildikleri, topluca hareket ettikleri yapılara kendilerini attıklarını görüyoruz.

Halbuki fert olamadan asla ideal topluluk olunamaz. Aksi düşünce emeli için insanları kullanmayı mübah görenlerin bakışıdır.  

Ham ve kaba kişiliklerin kendilerine kıymet verildiğini sandıkları yapılanmaları kutsayarak itaatleri, fert olma olgusu genel kabul olmadan, sürekli hakim algı olacaktır.

Din tabanlı yapılar bu rezilliğin en bariz  gözlemlendiği yapılardır, bu farkındalığa rağmen müşterisi en fazla olan da yine bu yapılardır.

Zira buralarda itaati yücelten argümanlar için dipsiz bir kaynak vardır. Allah adı ile şahsına çağıranları tanıyıp uzak durabilmek için tek yöntem yeterlidir.
Fert olmaya mani olunup, kişiden bir beklentiye girilmesi kafidir.
Bu varsa bir hinlik kesin vardır.

Çevik Bir ileri derecede demans tanısı ile cezaevinden tahliye edildi. Daha önce CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı affı ile tahliyesini istemiştim, sonuçta İlahi Adalet er geç tecelli eder. Doğru olan devletin affı ile tahliyesi idi. zira kimsenin eline koz verilmemiş olunacaktı. Şimdi yapılması gereken ise şudur:

Bir asker görevlendirerek her gün ona tekmil verdirtilmeli ki neden general iken, er olduğunu hiç unutamasın.
 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 1

YAZARIN SON 5 YAZISI
16Ağs

İlanen Duyururum

15Ağs

İtibarsızlaştırma cezası

12Ağs

İlkesel İslam

11Ağs

Canımı acıtan işler

11Ağs

'Çarek'