Mevzu ilke, hakkaniyet olmalıdır - İsmail ARSLAN

Mevzu ilke, hakkaniyet olmalıdır


Bendenizin yarınlarımıza dair en ciddi endişelerinden biri şudur: Devlet kadrolarına kendi kafalarında kurguladıkları dini hakim kılmak ve halka hükmetmek için yerleşen zibidilere yönelik tedbir alınmaması ve hatta bunlar dindar mindar diye, bunlara öncelik sağlanması.
Bu devletin bekasının anahtar kelimesi liyakattır. Dindarlık Allah ile kulu arasında bir mevzudur. Kim dini argümanlar ile dünyaya ait heveslerini tatmin derdinde ise onun dini ayaklar altındadır.
Liyakatı, adaleti önceleyen bir devlet zebun olmaz. Tersine iş tutan hem dünyaya maskara olur, hem de akıbeti berbad olur.

“Zulüm (adaletsizlik) devlete, nankörlük, nimete zeval (son) verir.” Nuşirevan-ı Adîl

“Küfr ile belki amma zulm (adaletsizlik) ile paydâr kalmaz memleket.” Nizam ul Mülk (Nizam-ül mülk’ün idare teorisinde “adalet” olmazsa olmaz bir şart olarak takdim edilir.)

“Güzel zamanlar adil hükümdarların hüküm sürdüğü zamanlardır. Adalet hâkim olunca ihsan da hâkim olur. Nitekim adaletin olduğu yerde civanmertlik de vardır.” Nizam ul Mülk

İngiliz Kralı 8. Henry’nin Başyargıcı olan Thomas MORE Utopıa adlı eserinde “Bir devletin gelişmesi de, yıkılması da o devleti yönetenlerin ve hâkimlerin elindedir.”

“İyiler giderler, güzel âdetleri kalır. Kötülerden geriye ise zulüm (adaletsizlik) ve kötülük kalır.” Mevlana Celâlettin-i Rumî

Hakimi, hükmün mütemmim cüz'ü; ya da hakkaniyetin turnusolü kabul eden muhakeme sistemleri, sonuçta özünde sadece bir insana bu kadar değer yüklemesi yapılmasının hakkaniyete hakaret olduğunu fark edemeyecek kadar sağduyu yoksunu oldukları için yanılgı içinde yanılgı üretmeyi otomatiğe bağlamışlardır.

Hakim, adaletin kökü değildir.
Hakim, adaleti tesis eden değildir.
Hakim, adalet testisi de değildir.

Hakim, doğrusu sadece diri adalet algısının aynası mesabesinde bir görünüm arz etmelidir.

Yasanın, toplumun üç adım gerisinden geldiği coğrafyalarda, kürsüdekinin üç adım atlama uzmanı olmasını beklemek ve adaletin şahsında tecellisini ummak safdilliktir.
-
Ordumuz, Suriye'de, hakkaniyet gereği mazlumları zulümden kurtarma adına bir cehd içinde ve bu uğurda can bile verir iken, bu mevzuda zulmün bezirganlığını yapanları şiddetle kınıyorum. Allah ordumuzun Hamisi olsun, muzafferiyetler ihsan eylesin. Amin
Evet toprak bütünlüğüne saygılı olmalıyız, ama hile ve zorbalıkla, elimizden alınan toprağın bütünlüğünden, emperyalistlerin cetvelle sınır çizdikleri ve şaklabanlarının egemenliklerine emanet ettikleri sanal devletçiklerin topraklarına değil.
İnşallah tüm bu coğrafya yine güçlü bir irade dahlinde cem olur.
Suriye istihbaratı, memlekette satın aldıklarının vasıtası ile, bakın asker ölüyor yaygarası yaptırıyor. Halkı, ölümlerden iktidarı sorumlu tutarak, bir an önce askerin Suriye'den çekilmesi gerektiğine dair baskıya yönlendiriyorlar ki, bilmiyorlar, aslında millet, ordu Suriye'de şehit vermişken, bu lanet katiller ezilmeden yurda dönerse, askeri yurda sokmayacaktır.
Esed ve rejiminin köpekliğini yapanlar da başlarına geleceklerden kaygılansalar, isabetli olurdu.
-
Fatih Sultan Mehmet Han savaşta kullandığı topları, işinin erbabı Macar Urban'a değil de çok sevdiği komşusu Ahmet Ağa'ya döktürmeye kalksaydı İstanbul'u rüyasında feth ederdi ancak son son.
Mevzu Urban veya Ahmet değil, liyakat...
Mevzu ilke, hakkaniyet, şahsiyetli olma davası.
İlke gözetmek ahmaklık, ölmüş kişiyi insanlara sevdiren karakterini yüceltmek ve o ahlaka sahip olmayı hedeflemek salaklık, ama ölü seviciliği yaygınlaştırmak, ölüyü putlaştırmak rağbet gören bir ahlak ise bir memlekette orada vicdanın ve ferasetin ruhuna el fatiha denmiş demektir.
-
Bu ülkede kadına şiddet artarak devam etmeye mahkumdur, zira kadını diri diri toprağa gömen, onu yönetici olarak görmeye asla tahammülü olmayan bir kültürün safsataları, yüce islam dininin içine monte edilmiş ve tarihte kadın hükümdarları olmuş bu millete sunumlanmıştır.
Kadını şehvet tatmini aracı görenlerin, dahası malı bilenlerin kökü kazınmadan, daha açık ifade ile, Arap örfü İslamdan ayıklanmadan bu milletin de ifsadı derinleşecektir, net.
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi