Kaçak var - İsmail ARSLAN

Kaçak var


Filyasyon mevzusunda kaçak var, vaka temas çevresi ciddi takibe alınsa, virüs, semtine bile uğramamış milyonlarca insan, korku ve kaygı ile yaşamak zorunda kalmayacaktır. 
Sonuçta evet, tek bir vaka dahi, topluluğa karışsa, virüs bulaştırabilir, ama bu durumda da yine tespit, takip ve tedavi, başka yöntem, aşı bulunana kadar yok ve bu hususun, özellikle gözden uzak tutulması, bir çok soruya sebep olmaktadır.
--
Din ile ilgili en önemli sorun, dindarların dini maslahata dair nasihatları masal niyetine dinleyerek, derin dinlenme safahatına geçmeleridir. Bu sebeple nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu yerlerde dindar çok, ama ayık halde din ile arz ı endam ediveren pek azdır.
--
Benimse ve yaşa dediği görüş ve hayat ile laf harici bağlantısı olmayanların ot gibi yerden bittiği coğrafyaya ortadoğu denilir. Nicesi nicesini yaşamadığı değerlerin süslü sunumu ile emeline eşek etmiştir burada.
--

Ben islamı kurtaracağım şarlatanlığı ile müslümanları sömürenlerden kurtulmadıkça, müslümanların burunları pislikten kurtulamaz. Böylelerin alametleri şu kadar ayandır ki: Sabah namazda onu göremezsin, ama camiler kapatılmasın feryatlarındadır. Yanında çalışana insana yakışır bir hayat sürmesi için gereken ücreti vermez, ama kendi gibilerin bulunduğu bir ortamda falan vakfa yüklü bir bağış yapar ve bunu da zekâtından düşer.
--
“İslam inancında ırk vardır, ırkçılık yoktur. Meşrep vardır, meşrepçilik yoktur. Parti vardır, particilik yoktur. Bilumum cilik culuk, yani doğrusunda birlikte olduğunun, yanlışında da sırf tarafından olduğu için bulunmak batıldır, hakka hıyanettir. 
Ölçü daima haktan yana bulunmaktır. Hata ve yanlışta, ama benim ırkımdan, partimden, cemaatimden diye orada olmayı meşru görmemektir. ” 
--
Murad ı İlahi noktasında ciddi açılım yapmaz iseler ilahiyatçılar bu toplumun gençlerini kaybetmeleri kaçınılmazdır. İslamın Hazreti Adem aleyhisselam'dan beri insanlığa va'z ettiği evrensel mesajları izaha mesai hasretmeĺeri ilim erbabı için üstün bir ibadettir. Hazreti Muhammed aleyhisselam Arap toplumunda onların algılamakta zorlanmayacakları misallerle Murad ı İlahiyi tebliğ etti diye Arap örfünü din diye insanlığa sunumlamak cinayettir ki o Arapların O vefat eder etmez Onun dinini ne hale getirdikleri de orta yerde iken bu çok hayati bir meseledir haddizatında. Hükmetmek adına Onun evlatlarını katledenlerin örfü din değildir, din, Allah'ın en başından itibaren tüm insanlığı mesul tuttuğu ilkelerdir.
--

Dünyada insan için çözümü "imkansıza yakın" ile vasıflanabilecek çok az problem vardır. Bunların içinde en keşmekeşi her şeyi bildiğine, olağanüstü önsezi kabiliyeti ile lebden leblebiyi anında kavradığına, üstesinden gelemeyeceği sorun olmadığına, doğrusu egosuna imanı sarsılmaz bir insanı "yanılabilir, abuklayabilir, ters köşeye yatabilir olduğuna, icadı tanrısının tanrı olmadığına" inandırabilmektir. Sarpust Yazıtları MÖ: 3214
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi