Gam Yok Devam - İsmail ARSLAN

Gam Yok Devam


Hukukta ara bulmak ve hak müdafiiliği farklı müesselerdir. Her olayda ara bulunmaz, mesela vergi dairesi haksız bir vergi tarhettiğinde vatandaşa, sen gel orada yazanın yarısını öde, arayı bulalım, konuyu kapatalım demek zulümdür. Zira zaten hukuka aykırı bir para talebi söz konusudur, ne ara bulması. Burada ancak hakkına girilenin hakkını talebi söz konusu olabilir. Peki ara bulmak yok mu? Elbette var, lakin bunun uygun olduğu durumlar var, olmayan durumlar var.
--
Türkiye'de din eğitimi ile ilgili sünni maturidi gelenek iddiasında ne kadar yapı varsa hepsinin ortak açmazı, maturidi ekolü diye eşari ekolünu talim etmeleridir. Maturidi ekolu tahkik, didikleme, muhakeme ile kaimdir, eşari kör itaat ile yol alır ki tüm maturidi ekolü üzerinde olduklarını iddia eden tarikat ve cemaatlar esasen bu bağlamda koyu eşaridir ve Arap örfünü islam diye sunanların hepsi de bu yapılardan çıkmaktadır. Mekasıt ilmi din ilimleri içerisinde en mühim olan iken, kör itaat üzere yol alan yapılarda en kerih görülen ve ihmal edilen bu ilimdir. Mesela maturidi ekolüne göre taklidi iman sahihtir, lakin delil araştırmayan günahkardır. Mantığı şu, imanı içselleştir der maturidi, kör bir teslim ile yetinme. Dikkat edin fetö de kör itaatin yüceltildiği bir yapi idi.
--
Yok öyle kör itaat, öyle ya taklidi iman sahih olsa da delil araştırmayan günahkardır akidesini benimseyen biri körü körüne itaati asla kabul edemez. Bu sebeple şeyhi, lideri, önderi isterse kardeşine, ana babasına bile kurşun sıkacakların alayı ahmak zibidilerdir. Bunlara devlette makam vazife verenler de katıksız hainlerdir. Zira saf muhakeme akidesi olan Maturidinin içini kör itaat akidesi Eşari ile doldurup, Türk ve Kürt gençlerine hak yoldasınız diye Evanjelistlerin mehdiyyun hareketine hazırlayanların, kadroları doldurmaları başka bir kelime ile izah edilesi değildir
--
Film ve dizileri geçtik, ürün reklamlarında kullanılan cinsellik olgusu ile özellikle mücadele etmeyen bir devletin gayesi ne acaba diye sorası geliyor insanın. Direk dansı yapan 16 17 yaşlarında bir kız çocuğu ile ürün pazarlamaya izin vermenin asıl amacı o yaş çocuklara yönelik cinsel temayülü meşrulaştırmak değil de nedir. Zaten 'henüz girmiş 13 14 yaşına edalı işveli' türküleri ile göbek atan insanların önüne, bırakın kadın olmayı, henüz çocuk olanları şehevî saikli rezaletlere kullandıranlar ile mi çocuklar korunacak. Devlet çok iş ile meşgalede geleceğini yok edecek bu en ciddi tehlikeleri gözardı ediyorsa her şey revadır insanımıza. Nereyi düzenlemekten başlamak lazım denilse bir sıralamam yok. Zira malzeme bozuk. Bizim insan neyse, idari maslahat da o. En acil olması gereken insanımızı düzeltmek. Nasıl peki? Kırmadan dökmeden incitmeden... Kim yapacak bunu? Bu bir süreç, su akacak yolunu bulacak. Belki 3 5 nesil sonra samimiyet ile çalınan maya tutabilir bir ihtimal o da. Asıl soru: Mayayı nereden temin edeceğiz. Naftalinleyip tavan arasına kaldırdığımız değer, örf adet ananelerimizden. Bu arada da kimse ben masumum temizim ayağına yatmayacak haliyle. Herkeste az çok deformasyon var çünkü
--
Malı görüyor, mal biliyor, onun için ona yüz vermiyor diye, onu katlediyor. Boşandığı eski eşini nasıl olur da benden yüz çevirir diye yine öldürdü bir cani. Ceza hukuku ile çözülmez bu. Toplum mayası meselesi mesele. Doğum ile başlayacak bir eğitim süreci ve toplumu şuurlandırma konusu konu. İnsan görme, insana yakışanı layık görme olayı.
--
Tamam bendenizin bilumum haltı tenkit eden sözüme, muktedirin her işini koşulsuz kabul etmiyorum diye, itibar etmeyiverin, gam yok, lakin hataya, yanlışa, ahmaklığa yönelik tenkitlerime yine de devam etmek zorundayım, hiç kusura bakmayın, zira bu vatan bizim, her ne gelirse bize de uğrayıveriyor son son. Demeye devam: İradesini efendisinin, şeyhinin, hocasının, liderinin emrine kesin itaat ile bırakmış kim olursa olsun, ona devlette koltuk teslim etmek ahmaklıktır. İlkokullardan itibaren mantık, felsefe, insan hak ve özgürlükleri derslerini zorunlu dersler olarak vermezseniz, kendini koyun kabul edecek çocukların eşlerini dövmelerine, ayrıldıktan sonra öldürmelerine, kanmalarına, kandırmalarına son veremezsiniz. Güvenli bölgeye ev işyeri yaparak 2 milyon Suriyeliyi oraya yerleştirip, orada bir kontrol mekanizması kurmazsanız, evangelistlerin bölgede mehdiyyun faaliyetleri ile yurdumuzu da karıştırmasına mani olamazsınız.
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi