Fena Nedir - İsmail ARSLAN

Fena Nedir


Cehalet izâle edilebilir; ama izole edilemez.
Rüya, bir bilinç işçiliğidir. Gün içinde ve gerisinde bir biçimde duyulan, görülen, hissedilen, dikkat çekmiş veya etkilemiş de etkilememiş muamelesi görmüş her ne var ise, uyku esnasında kazı, beton, kalıp, duvar, süpürme, yontma, kırma, eleme, elhasıl ince kaba işlemlerden geçer.
Rüya anlatımı ile esasen kaygı ve korkular, beklentiler, umut edilenler, özlem ve arzular, zaaf ve defolar, sakatlıklar da tüm çıplaklığı ile teşhir edilir.
Kimi, anlatıdaki hikayeye kulak kesilir dinler, kimi de kriptoya... Mailis Nalars  Sarpust Yazıtları MÖ: 3417
--
Tasavvuf literatüründe sıkça geçen fena ne demektir. 
 Bir genç oğlan, bir kızı sever ve ondan uzaklaşırsa; haliyle aşk ve sevgisinden tahammülsüz dereceye gelir; arar, arar... 
Ansızın tenha bir yerde korku ve utanç olmaksızın karşı karşıya gelir.
Acaba o anda kızın istek ve arzuları, bedeni ve güzelliğinden başka bir şey aklında kalır mı?.. 
Elbette kalmaz.. 
Kalmayınca, titrer mi?.. 
Titrer.. 
Birleştik der mi?.. 
Der.. 
Yahud düşüp bayılır mı?.. 
Bayılır.. 
İşte bunu gören: " Şu genç, bu kıza meftûn olmuş. " der
Ayılınca, gençten sorsan: Nedir bu senin halin?. 
" Canım onun canı için feda olmuş; istek ve buyruklarına hazırım. Onun isteği, benim isteğimdir; ben yoğum o var.. " demez mi?.. 
der.. 
Bundan daha âlî ünsiyet makamı... 
Bu " O benim içime.. Ben de onun içine girdim." demek değildir. 
Adamın belinde bir silah var. Cebinde kaçak bir eşya var. 
Ansızın polisler etrafını sarar.. 
O anda, polislerin korkusundan titrer mi? 
Titrer.. 
Şok geçirir mi?.. 
Geçirir.. 
Polisin zatından ve silahından , bir de merhametinden başka, hiçbir şey aklına gelir mi?.. 
Gelmez.. 
Korkusu ümidine galebe çalar mı?.. 
Çalar.. 
İşte bu adam, polisten meftun oldu mu?.. 
Oldu.. 
Hele hele, kendisini takatsiz ve mukavemet edemeyecek derecede görürse.. 
Ve bundan âlî, mahcubiyet makamı... 
İşte kızı sevdiğimiz kadar Allah Teâlâ'yı seversek; arzusu için arzumuzu terk edersek; yahud polisten korktuğumuz kadar Allah'tan korkarsak, yasaları için yasaklardan kaçınırsak, fânî olmuş oluruz.
Rahmetli Allâme Şeyh Üstaz İsmail Çetin Hocamızdan dinlediğimin aklımda kaldığıncası
İşte şeyh sadece bunu anlatıyor ise şeyhtir, islamı öne çıkarır görünüp, muhiplerini kendine hizmetçi kılanlar papucumun şeyhi bile olamazlar.
--
Cumartesi belli saatler arasında sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi gerekçesi ile amatör olta balıkçısına ceza kesilmesi bağlamında farazi bir akıl yürütme. 
Yamula'da Cumartesi 10-15 saatleri arasında bir olta balıkçısına sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesilirse, cezaya, tutanakta belirtilen merciye hitaben bir dilekçe ile itiraz etmeli ve itiraz dilekçesine sadece şunu yazması yeterlidir:
Ben sabah namazında yola çıktım, güneş ben avlağa ulaştığında henüz doğmamıştı bile ki benim sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğime dair iddia haksız ve mesnetsizdir. Hem zaten yasağın amacı sınav saatlerinde öğrencilere uygun şartlar sağlanması idi. Benim barajda kurallara uygun şekilde icra ettiğim amatör olta balıkçılığı faaliyetimin, getirilen yasakla hiç bir ilgisi bulunmamakta olup, haksız ve hukuka aykırı işlemin iptal edilmesini talep ederim.
 
 
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi