Engellilerden haksız alınan ÖTV ve getirdiği sorunlar - İsmail ARSLAN

Engellilerden haksız alınan ÖTV ve getirdiği sorunlar


Vergi İdaresi bırakınız Yasayı, bizzat kendi çıkardığı tabi olduğu Tebliğ’e uymayarak hukuka aykırı bir vergi tarh ediyor.
Müvekkil, vergi idaresi memuruna soruyor: Yaptığınız tarhiyat ve kestiğiniz cezalara dair yargı, onanmış kararlarla iptal hükmü veriyorken, ısrarla, davaları kaybettiğinizi bilip dururken, neden bu ihbarnameleri göndermeye devam ediyorsunuz? Cevap şu: Dava açmayanlardan yapılan tahsilat ortada ve açılan dava sayısı önemsiz iken, neden göndermeyelim.
Mevzu şu: Engelli yurttaş usulüne uygun %90 ve üzeri oranlı sürekli kayıtlı rapor alıyor ve bu raporla ÖTV bağışıklığından yararlanarak araç alıyor. Vergi idaresi aylar, yıllar sonra, e ama sen sonradan başka bir rapor almışsın ve o raporda engel oranın düşmüş, öde şu vergileri diyor. Halbuki Tebliğ diyor ki:
18/04/2015 tarih 29330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin II-C-1.5. Ortak Hususlar Bölümünde;
“Engellilere, engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi halinde, değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporları ÖTV istisnası uygulamasında geçerlidir. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu istisna kapsamında işlem tesis edilmez.
Malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde, en son tarihli rapor bu uygulamada dikkate alınır. Malul veya engelli tarafından geçerli raporun ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır.
Engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabilir.
Süreli raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılması halinde, raporun süre bitiminde ÖTV istisnasının devamı için yeni rapor ibrazı aranmaz.” hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki paragrafı uygularken, aşağıdaki paragrafı sarfı nazar ediyorlar.
Evet, benzer nitelikte açtığımız davaları kazandık, tarhiyat ve cezalar iptal edildi ve kararlar onandı; ama ısrarla devam ediliyor. Durumu çok açık şekilde izah ettiğimiz Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, mesela tarhiyatları iptal etti; ama konu Maliye idaresinde ilgili herkese izah edilmesine rağmen, bir yazı ile durumu düzeltmek yerine, diğer şehirlerde benzer durumda olanlara devam ediyor. İdarede mantık bu olabilir mi, lütfen, vicdanla düşünün: Haksızız; ama dava açmayanlardan gelen para da yabana atılası değil. İşlerimiz neden rast gitmiyor diye oturup boş yere sormasın üst idareciler kendilerine. Cevap; Ah ile tahsil olunan haram paranın, Hazine’ye karışmasıdır.
--
Soruluyor peki biz ödedik. Geri alabilmek mümkün mü deniliyor. Yöntem şu: Vergi dairesine vergi hatası bağlamında başvurup talebin reddini mahkemeye taşıma imkanı var. Zor bir yol; ama vergi hatası bağlamında denenebilir ve belki İdare haksız aldığı parayı iade etmeyi düşünerek, Hazine’yi haramdan temizlemeye niyet edebilir davasız mavasız.
--
Ey Avukat, ne diye uyandırıyorsun, bak kazanıyormuşsun ne güzel işte davaları. Al vekalet ücretini işine bak sen mi dediniz. Bendeniz de %81 engelli bir avukatım ve avukat ünvanımdan önce bu milletin bir ferdiyim. Ne milletimin hazinesine haram para girsin, ne de hukuka aykırı işi sebebiyle idare milletimin hazinesinden bana para ödesin. Herkes işinin hakkını versin. Önüne baksın derim.
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi