Dokundukça - İsmail ARSLAN

Dokundukça


Rusya ile yapılan ateşkes anlaşmasını zora sokacaklar tekfirci selefiler olacaktır. Yani bu kendilerinden başka herkesin mal, ırz ve canları onlara mübah olanlar. Zira Suriye'de kurdukları saltanat sürekli aksiyona muhtaç. Türkiye üstelik bunları temizleyemezse büyük dert almış olacak başına.
--
Pavlus, İncil'de bulunan mektupların yazarı, hristiyanlığa teslisi sokan sağlam yahudi. Siyonizmi iman şartı olarak kabul ettirdi ve büyük yahudi krallığının kurulması için çalışmanın en üstün ibadet olduğuna hristiyanları inandırdı. Öyle ki bu olunca, yani Süleyman Mabedi faaliyete geçerek, vaad edilmiş topraklarda krallık kurulunca İsa gökten, krallığın başına geçmek için inecek.
Büyük yahudi krallığının kurulmasının bir israil devlet politikası olduğunu sananlar sığ bakanlardır. Bu, esasta, kök itibarıyla pavlus'un hristiyanlığa soktuğu ve uğruna bir çok haçlı seferinin yapıldığı bir hristiyan projesidir ve bugün Suriye'de olan bitenler bu gayret ile şerh olunmalıdır.
Evanjelistler bu akideyi ideoloji haline getirenler esasta tüm hristiyanların imani tekamülü ve beklentisi göksel krallığın kurulmasına hizmet odaklıdır
--
Ey alçaklar! Size ve oyunlarınıza rağmen bu coğrafya insanlarının yolu açık inşallah. Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesi hedefi adım adım, siz hainlere rağmen gerçekleşiyor. Ülkede İngiliz, olmadı Alman, daha olmadı Amerika mandası heveslerinizle yaptırmadığınız ne varsa, şükür olsun ki bir bir yapılıyor, araya sızmış kansızlara rağmen. Bazı bölümlerde ilerleme, şartlar gereği ağır da olsa, olacak inşallah.
--
Her Peygamber öncelikle içinde doğup büyüdüğü toplumun örf ve adetlerinden Allah'ın Muradına aykırı olanları temizlemek ile mücadeleye başlamıştır ki Rasulullah da bu durumdan müstesna kılınmamıştır.
Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen ve kadını sadece şehevi hislerini tatmin aracı olarak gören cahiliye Arabına kademeli bir gayretle, kadının da insan olduğunu ve haklara sahip olduğunu işlemiş ve ilkeleri ortaya koymuştur. Onun ahirete irtihali ile yine o cahiliye Arabının bazı kabulleri, sanki din böyle irade ediyormuş gibi, ilkelerin maksatları örtülerek, bazı kademe ayetlerinin zahir anlamları esas alınarak yanlış ve yanıltıcı uygulamalar kabul görmüştür.
Allah'ın muradı sümen altı edilmiş olsa ve kültür dinleştirilse de kadına asli kıymeti, hilafsız, Rasulullah'ın gayretlerinde ve uygulamalarında bulunacaktır.
Temel bakış ilke olduğunda ve zamanın şartları ile, o ortamda ortaya konulan mücadele esas alındığında hatalı yargıya kapılmak zorlaşacaktır.
Bu tarzı esasen tüm bakışa şamil kıldığımızda her şey yerine oturacaktır.
--
Din adamlığı denilen iğrençliğe bir misal olsun: Vaizi dinliyorum, diyor ki, kul tevbe ettikten sonra aynı hatayı yine işlerse Allah der ki bu kulum benimle alay ediyor. Peki din ne diyor: Tekrar tevbe et. Bu vaiz kendi algısını din diye millete pazarlıyor. Kötüniyetli değildir, ama böyle sonuçta. Allah hepimizi esirgesin amin.
--
Dini argümanlar ile piyasa yapan cemaat cemiyet ve tarikatların varlıklarını bağımsız denetime tabi tutun, yarıdan fazlası denetim lafını duyar duymaz, kalanlar da denetim sırasında kendilerini kapatırlar. Samimi olan dava derdindeyim diyen denetimden sakınmaz.
--
Güncel bir zekat tarifi vereyim:
Mal ı mahsusadan cüz i mahsusayı şahs ı mahsusaya temlik etmektir.
Belli bir maldan belli bir kısmı belli bir şahsa mülk edindirmektir.
Yani yok öyle vakfa camiye derneğe verince zekat oldu olayı.
Özellikle Mısır tarafından bazı sosyoloji uzmanlarının din adına hüküm vererek fakir fukara garip gurebanın hakkını gasp etme mevzusuna balıklama atlayan yurdum STK yöneticilerinin hoşuna gitmese de, bu budur.

 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi