Din de din mi acaba? - İsmail ARSLAN

Din de din mi acaba?


Ümeyyeoğulları'nın, amcaoğulları Yahudilerle kurdukları ittifak sonrası icad ettikleri kalıp ve şekil ağırlıklı, örf ve adet dinini, İslam diye pazarlamalarına, buradan gelen üç beş menfaat sebebi ile kucak açan muhterislerin sapkınlığının ceremesini de çekmek, yine mütedeyyinlere düşmüştür. 

İnsanlık, Allah'ın son nebisi olan Aleyhisselam'ı da ıskalamış görünüyor. 
Bir takım Arap muhterislerin, İslamı, 1500 yıl önceki örflerini dünyaya pazarlama malzemesi olarak görmeleri ve Farisi muhterislerin de, ırkçılık yapabilmek için hazreti Hüseyin miti oluşturmaları vesilesi ile saçma sapan bir din algısı İslam diye sunulduğu için tüm yeryüzü zulüm ve kan otağı haline gelmiştir. 

Kimse suçu şeytan'a atmasın. Onu, ona yüze katlayacak şeytanlıklarda mahirleşmiş nice ilim erbabı kisvesinde hırs ehli, şeytanın papucunu dama atmışlardır. 
Din ise mevzu, hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana mesaj esasen hiç değişmemiştir. Tevhit, salih amel ve iyi insan olmak. Ama cami duvarlarına isim yazmak ve o isimleri kutsamak, lakin ahlakı gözden ırak tutmak, putperestlik kanına işlemiş insanın daha bir hoşuna gitmiştir. O isimleri neyin onlara sevdirdiği ile ilgilenmektense, onları putlaştırmak daha ekonomik gelmiş olduğu için, nice zayıf karakterli de kendini onlarla kutsamıştır. 

İnsanlık için tek çare, Aleyhisselam’ın da son elçi olarak kamilen aktardığı  bir ilkeler dini olan İslam’a dönmek ve İslam’ı tüm insanlığın hayatına taşımaktır

Amir, umera, şeyh, hocaya itaati kutsayan, ahlaki ilkelerdense görkemli görselliği önceleyen Ümeyyeoğulları'nın tahrip ettiği islamdan, Aleyhisselam'ın talim ettiği İslama dönmedikçe ferah haramdır müslümanlara. 
Binlerce yılın birikimi var ve yüksek ihtimal kıyamete kadar da imtihan gereği böyle devam edecektir. 

Birileri birinin zaafları üzerinden ona tahakküm kurdular ve kuracaklar. Bu tabii de, göre bilelik tabii değil. Tek bildiği itaat ile yol almak olana, hayır, başkaca da yollar var demek, ona, yeni itaat odakları pazarlamak olarak yansıyacaktır haliyle. Çünkü ona hep talim edildi ve o, hep denileni yaptı. Şimdiye kadar ne yaptı ise, sonrasında yapacağı da, ancak şimdiye kadar yaptığı olacaktır onun.

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 2

YAZARIN SON 5 YAZISI
20May

Peygamber öldü, din değil

17May

Biden gelmeden

13May

Tasavvuf

06May

Türk Kimdir

18Nis

Neden olmuyor