Ateş Çemberi - İsmail ARSLAN

Ateş Çemberi


İslam inanç kurgusunun özünde kötü ahlak ve meziyetler zemmedilmiştir malum ki bu minvalde Gazali tarafından hakkında nas varid olmayan diri ve muayyen bir şahsa lanet okumanın küfür olduğu dahi zikredilmiştir. Yani yok öyle falan millet lanetlidir, filan kişiye lanet olsun kolaycılığı. Lanet okumak demek küfür üzere ölsün dileğidir ve son nefese kadar kimin ne hal üzere öleceği malum değildir.
İyi insan olma ve iyi insan yetiştirme idealinden sapmış her dini akım bir seldir. Kapılanını boğar. İçine rant girmiş, ticarete siyasete bulaşmıs müesseselerde bu ideal özde asla olmaz, sadece söylemde vardır.
Sağlam sahih bir ahlaka sahip olmayan birini günde 10 defa camiye girip çıkarken görseniz, şöyle düşünseniz sıkıntı olmaz: Çalacağı ayakkabıların keşfini yapıyor.
Ateş Çemberi
Para ve mevki sahiplerine ihtimam alaka ve ama para ve mevkisi olmayana paçavra muamelesi yapma dinin kınadığı iken en çok dindarlarda bu hasletlerin ayyuka çıkmasının en sağlam açıklamasını, vaazlarında tevazu ve merhametten bahsedenlerin bu bahisler ile ona muhabbet besleyen insanları emeli için ateşe yuvarlamasında bulacaksınız.
Kim Aptal?
İnsanın, tenkitçisine duyduğu hoşnutsuzluğu çiğliğinin, övgücüsüne rağbeti ise aptallığının eseridir.
Olgunluk, tenkitçi ve övgücüye değil, tenkit ve övgünün içeriğine itibar etmektir.
Övgü isabetli ise, hamd ile övülen hale devam; tenkit isabetli ise hatayı terk ve hali ıslah aslolandır.
At-Arpa
Bir atın ancak yiyeceği arpayı aç gözlü farenin önüne koymak arpayı çürütür, fareyi öldürür.
Lezzet, şerbeti kıvamınca ayarlamaktadır.
Fazla şişen patladığında içi ortalığa saçılır, siperi olmayanın vay haline...
Mülkiyet
Ruhlar kalite kalite...
Bazı ruhlar emek çektiklerinin üzerine işemeyi hak bilir; bazıları da ter akıttıklarını mülk edinirler...
Mülkiyet var oldukça insan doğal olmayan nedenlerden ölmeye devam edecektir.
Hata
Hatasında yanında olmadığında, ya da içindeki öküzü pohpohlamadığında veya yanlış söz ve işinde sırtını sıvamadığın için, seni öküz niyetine kullanmaya niyetlenip, kağnısının boyunduruğunu boynuna geçiren ve sırtında kamçı şaklatanın adı anılınca dünyadaki tüm insanların ortak refleksi surat buruşukluğudur.
Bu Sevmek mi?
İnsanın insanı sevmesi tabiidir; sevdiğinin ufak tefek hatalarını görmezden gelmesi de anlaşılabilir. Tabii olmayan, fahiş, çok açık hataları sırf sevmeden dolayı doğru kabul edip, hatalının, hatada olduğunu inkar etmektir. İnkardan da öte başkalara da 'doğru budur' diye dayatma saçmalığı vardır ki bu, insan erdeminin kalbinde dinamit patlatmaya eşdeğer dehşet bir suçtur!
Senden çıkan söz isterse kuzey yıldızı olsun; onun gözü diş kovuğundaki çürümüş et parçasında... Mailis Nalars

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi